Trường Tiểu học Vũ Tiến vệ sinh, khử khuẩn khuôn viên trường lớp, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học trực tiếp sau thời gian học online vì dịch bệnh Covid 19.

Thực hiện sự chỉ đạo của PGD huyện Vũ Thư, sáng chủ nhật ngày 6/3/2022. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Vũ Tiến lao động vệ sinh khuôn viên trường lớp, đảm bảo an toàn đón học sinh trở lại trường học trực tiếp học sau thời gian học online vì dịch bệnh Covid 19.

Bài viết liên quan