Trường Tiểu học Vũ Tiến tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động.

Thực hiện Kế hoạch nhà trường, sáng thứ tư, ngày 21 tháng 9 năm 2022. Trường Tiểu học Vũ Tiến tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động năm học 2022 - 2023. Tham dự Hội nghị có nhà giáo Đỗ Đình Thắng - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, nhà giáo Hoàng Quang Huy - Phó bí thư chi bộ - Phó HT nhà trường cùng toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  trường Tiểu học Vũ Tiến là Hội nghị phát huy quyền làm chủ của Cán bộ, viên chức và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi Cán bộ, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2022-2023; Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi Cán bộ, viên chức, người lao động. Tại Hội nghị, Nhà giáo Đỗ Đình Thắng - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2021-2022 và triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 với những chỉ tiêu và biện pháp thiết thực phù hợp với tình hình cụ thể của nhà trường. Cũng trong Hội nghị, Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động trong năm học 2021-2022, phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.