Trường Tiểu học Vũ Tiến tổ chức họp triển khai Nhiệm vụ Năm học 2022 - 2023.

Thực hiện Kế hoạch nhà trường, chiều thứ bảy ngày 10 tháng 9 năm 2022. Trường Tiểu học Vũ Tiến tổ chức họp triển khai Nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Tại cuộc họp Nhà giáo Đỗ Đình Thắng - Hiệu trưởng nhà trường triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023. Qua đó các đ/c cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường đã lắng nghe thảo luận, trao đổi cùng thống nhất các giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm học mới.

Bài viết liên quan