24/10/16  Thời khóa biểu  412
Theo kế hoạch của nhà trường, năm học 2016-2017 trường Tiểu học Vũ Tiến có 22 lớp thuộc hai khu. khu chính có 19 lớp, khu lẻ có 3 lớp ( 2A, 3E và 4Đ). Toàn trường học theo thời khóa biểu 35 tiết/ tuần, các môn Ngoại nữ, mỹ thuật xếp hai tiết liền nhau/ 1 lớp để thuận tiện cho việc giảng dạy theo ...