Quyết định số 1484/QĐ-UBND Ngày 13/7/2022 V/v Phê duyệt Danh mục Sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Quyết định số 1484/QĐ-UBND. V/v Phê duyệt Danh mục Sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Bài viết liên quan