Kiểm tra cuối Học kì II năm học 2019-2020.

Thực hiện Công văn số 70/GD&ĐT ngày 12 tháng 05 năm 2020 của Phòng Giáo dục và đào tạo Vũ Thư V/v hướng dẫn kiểm tra chất lượng năm học 2019 - 2020. Căn cứ vào QĐ số14/QĐ-HT của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vũ Tiến. Sáng thứ sáu ngày 03 tháng 07 năm 2020. Trường Tiểu học Vũ Tiến tổ chức kiểm tra cuối học kì II năm học 2019 - 2020 cho học sinh khối lớp 3. Buổi sáng các em làm bài Kiểm tra môn Tiếng Việt, buổi chiều các em làm bài kiểm tra môn Toán, Tiếng Anh. Mỗi học sinh được phần công ngồi làm bài 1hs/bàn đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế.

 

Bài viết liên quan