16/12/17  Khuyến học  209
Phong trào áo ấm tặng bạn
 16/12/17  Khuyến học  228
Phát huy thành tích đã đạt đ­ợc trong những năm học trước năm học 2013-2014 tập thể cán bộ giáo viên, công nhhaan viên nhà trường tiếp tục đăng kí đỡ đầu các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn , học sinh khuyết tật. Hàng ngày hàng giờ các thày cô giáo luôn quan tâm động viên và tạo điều kiện để các ...