Học sinh khối lớp 4 dự kiểm tra cuối năm học 2019 - 2020.

 Sáng thứ bảy, ngày 04 tháng 6 năm 2020. Trường Tiểu học Vũ Tiến tổ chức kiểm tra cuối năm học 2019-2020 cho học sinh khối lớp 4. Buổi sáng các em làm bài môn Tiếng Việt, Khoa Học, buổi chều các em làm bài môn Toán, Tiếng Anh, Lịch sử và Địa Lí. Học sinh ngồi làm bài kiểm tra được phân công 1hs/bàn đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế.

Bài viết liên quan