Học sinh khối lớp 1 và khối lớp 2 dự kiểm tra cuối năm học 2019-2020.

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Vũ Thư, sáng ngày 07/7/2020. Trường Tiểu học Vũ Tiến tiến hành kiểm tra cuối năm học 2019-2020 cho học sinh lớp 1 và lớp 2. Học sinh làm bài kiểm tra các môn Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh. Đúng 7 giờ học sinh vào làm bài kiểm tra mônTiếng Việt. Mỗi học sinh ngồi 1 bàn đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế.

 

 

 

Bài viết liên quan