Học sinh khối 5 dự kiểm tra cuối năm học 2019-2020.

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Vũ Thư, sáng ngày 06 tháng 7 năm 2020. Học sinh khối lớp 5 làm bài kiểm tra cuối năm học 2019-2020. Các em dự kiểm tra gồm các môn: Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh, Khoa học và Lịch sử& Địa Lí, buổi sáng các em làm bài môn Tiếng Việt và Khoa học. Buổi chiều các em làm bài môn Toán, Tiếng anh, Lịch sử và Địa lí. Kì thi diễn ra đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế.

Bài viết liên quan