Hoạt động trải nghiệm Chúng em vui đón Tết.

Sáng ngày 21 tháng 1 năm 2020 Liên đội trường Tiểu học Vũ Tiến tổ chức hoạt động trải nghiệm Chúng em vui đón Tết.

 

 

 

Bài viết liên quan