06/12/18  Hoạt động chuyên môn  258
Kiểm tra hoạt động sư phạm Nhà giáo tháng 10
 05/12/18  Hoạt động chuyên môn  237
Chuyên đề dạy tiếng Anh theo phương pháp mới của trường Tiểu học Vũ Tiến
 05/12/18  Hoạt động chuyên môn  300
Chuyên đề dạy mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch của trường my thuat.mp4Tiểu học Vũ Tiến
 22/11/18  Hoạt động chuyên môn  256
Chuyên đề"Bàn tay nặn bột" của khối 4.
 28/03/18  Hoạt động chuyên môn  295
 Hội giảng giáo viên giỏi cấp Tỉnh năm học 2017-2018
 14/03/18  Hoạt động chuyên môn  286
Thực hiện sự chỉ đạo của phòng GD%ĐT Vũ Thư, trường Tiểu học Vũ Tiến tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh cuối kì 1.