Cụm Trường Tiểu học Vũ Tiến tổ chức họp chuyên môn và triển khai Kế hoạch năm học 2022 - 2023.

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Vũ Thư, chiều thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2022, cụm Trường Tiểu học Vũ Tiến tổ chức họp chuyên môn và triển khai Kế hoạch năm học 2022 - 2023. Về dự và chỉ đạo có các đ/c Nguyễn Đức Thuận - Phó trưởng PGD&ĐT huyện Vũ Thư, đ/c Nguyễn Văn Lạng - Chuyên viên PGD&ĐT, các đ/c là Hiệu trưởng, Hiệu phó và các đ/c là tổ trường Tổ chuyên môn các nhà trường trong cụm đã về dự đông đủ.

 

Bài viết liên quan