16/12/17  Cơ cấu tổ chức  217
Chiều thứ tư ngày 15 tháng 3 năm 2017, thực hiện công văn số 34/ PGD về việc lấy ý kiến về đồng chí hiệu trưởng Bùi Thị Mai để bổ nhiệm lại. Chi ủy chi bộ, ban giám hiệu và chi bộ đã lấy ý kiến góp ý cho đồng chí Bùi Thị Mai về việc lãnh đạo, chỉ đạo trong cương vị là hiệu trưởng- Phó bí thư chi bộ ...