Chi bộ Trường Tiểu học Vũ Tiến tổ chức thành công Đại Hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, Kế hoạch, Hướng dẫn của huyện ủy huyện Vũ Thư về việc tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Được sự đồng ý của Đảng ủy xã Vũ Tiến. Sáng ngày 06 tháng 8 năm 2022, Chi bộ trường Tiểu học Vũ Tiến long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025. Về dự Đại hội có toàn thể các đồng chí đảng viên của chi bộ và các đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Vũ Tiến.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022, báo cáo tổng hợp góp ý của đảng viên trong chi bộ, và được sự nhất trí cao của các đảng viên dự đại hội.

Đại hội diễn ra nghiêm túc, đúng trình tự, mỗi đảng viên của chi bộ đã ý thức rất rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mình trong việc bầu chọn ra người đủ đức, đủ tài qua từng lá phiếu. Đại hội đã tiến hành bầu Ban chi ủy, Bí thư, Phó bí thư, đại biểu dự Đại hội cấp trên theo đúng qui định của điều lệ Đảng và đã xây dựng thành công Nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025.

 


 

 

 

 

 

Bài viết liên quan