Video bài giảng Toán 4: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. GV Lê Thị Thu Hương - Trường Tiểu học Vũ Tiến.