Video bài giảng Toán 3: Tiết 141 Diện tích hình chữ nhật - Gv Nguyễn Thị Huệ. Trường Tiểu học Vũ Tiến