Video bài giảng Toán 3 tiết 140: Đơn vị đo diện tích xăng ti mét vuông - Gv Nguyễn Thị Huệ - Trường Tiểu học Vũ Tiến.