Video bài giảng Toán 3: Diện tích hình vuông - Gv Nguyễn Thị Huệ. Trường Tiểu học Vũ Tiến.