Màn biểu diễn trống hội của trường Tiểu học Vũ Tiến với Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vũ Tiến. Nhiệm kì 2020 - 2025.