Trải nghiệm về lễ hội

Hoạt động trải nghiệm lề hội đình làng

Thực hiện kế hoạch của hiệu trưởng, bộ phận chuyên môn tổ chức cho GV và HS ba khối 3,4 và 5 đi tham gia trải nghiệm công tác lễ hội tại đình làng Bồng Tiên. Nơi đây các em được nghe kể chuyện truyển thống lễ hội của đình làng, được trải nghiệm các trò chơi dân gian như leo cầu ngô, bắt vịt, bịt mắt bắt lợn, chơi cờ người, cờ tướng, bơi chải,...

Bài viết liên quan